Телепрограма каналу TiJi Россия

Програма передач TiJi Россия

Телепрограма TiJi Россия на понеділок

30 січня

Телепрограма TiJi Россия на вівторок

31 січня

Телепрограма TiJi Россия на середу

01 лютого

Телепрограма TiJi Россия на четвер

02 лютого

Телепрограма TiJi Россия на п'ятницю

03 лютого

Телепрограма TiJi Россия на сьогодні

04 лютого

00:00 М/с "Моланг", 3 сезон, 51 с. 00:05 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 8 с. 00:19 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 9 с. 00:33 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 10 с. 00:44 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 11 с. 00:58 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 12 с. 01:11 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 9 с. 01:22 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 10 с. 01:32 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 11 с. 01:42 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 12 с. 01:52 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 13 с. 02:02 М/с "Октонавты", 4 сезон, 21 с. 02:14 М/с "Октонавты", 4 сезон, 22 с. 02:25 М/с "Октонавты", 4 сезон, 23 с. 02:36 М/с "Октонавты", 4 сезон, 24 с. 02:47 М/с "Октонавты", 1 сезон, 1 с. 02:59 М/с "Октонавты", 2 сезон, 19 с. 03:00 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 19 с. 03:13 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 20 с. 03:24 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 21 с. 03:36 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 22 с. 03:47 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 23 с. 03:59 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 3 с. 04:10 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 4 с. 04:21 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 5 с. 04:32 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 6 с. 04:42 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 7 с. 04:53 М/с "Моланг", 4 сезон, 40 с. 04:59 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 37 с. 05:07 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 38 с. 05:14 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 39 с. 05:21 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 40 с. 05:28 М/с "Моланг", 1 сезон, 41 с. 05:32 М/с "Моланг", 1 сезон, 42 с. 05:36 М/с "Моланг", 1 сезон, 43 с. 05:39 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 2 с. 05:45 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 3 с. 05:50 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 4 с. 05:55 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 5 с. 06:00 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 1 с. 06:09 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 2 с. 06:16 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 3 с. 06:24 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 20 с. 06:37 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 21 с. 06:48 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 22 с. 07:00 М/с "Октонавты", 1 сезон, 16 с. 07:12 М/с "Октонавты", 1 сезон, 17 с. 07:24 М/с "Октонавты", 1 сезон, 18 с. 07:36 М/с "Октонавты", 1 сезон, 19 с. 07:48 М/с "Октонавты", 1 сезон, 20 с. 08:00 М/с "Моланг", 3 сезон, 52 с. 08:05 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 13 с. 08:19 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 14 с. 08:33 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 15 с. 08:46 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 16 с. 09:00 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 17 с. 09:11 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 14 с. 09:22 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 15 с. 09:32 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 16 с. 09:42 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 17 с. 09:52 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 18 с. 10:02 М/с "Октонавты", 1 сезон, 2 с. 10:15 М/с "Октонавты", 1 сезон, 3 с. 10:27 М/с "Октонавты", 1 сезон, 4 с. 10:39 М/с "Октонавты", 1 сезон, 5 с. 10:51 М/с "Октонавты", 1 сезон, 6 с. 11:03 М/с "Октонавты", 2 сезон, 8 с. 11:04 М/с "Октонавты", 2 сезон, 9 с. 11:05 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 24 с. 11:17 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 25 с. 11:29 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 26 с. 11:40 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 27 с. 11:52 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 28 с. 12:03 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 8 с. 12:15 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 9 с. 12:26 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 10 с. 12:36 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 11 с. 12:47 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 12 с. 12:58 М/с "Робокар Поли", 3 сезон, 16 с. 13:12 М/с "Робокар Поли", 3 сезон, 17 с. 13:26 М/с "Робокар Поли", 3 сезон, 18 с. 13:40 М/с "Робокар Поли", 3 сезон, 19 с. 13:53 М/с "Робокар Поли", 3 сезон, 20 с. 14:07 М/с "Стэн и Оливия", 1 сезон, 24 с. 14:16 М/с "Стэн и Оливия", 1 сезон, 25 с. 14:24 М/с "Стэн и Оливия", 1 сезон, 26 с. 14:31 М/с "Стэн и Оливия", 1 сезон, 9 с. 14:33 М/с "Стэн и Оливия", 1 сезон, 10 с. 14:36 М/с "Рыцарь Майк", 3 сезон, 7 с. 14:49 М/с "Рыцарь Майк", 3 сезон, 8 с. 15:01 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 27 с. 15:09 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 28 с. 15:17 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 29 с. 15:24 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 30 с. 15:32 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 17 с. 15:45 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 18 с. 15:56 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 19 с. 16:08 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 9 с. 16:22 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 10 с. 16:33 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 11 с. 16:47 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 12 с. 17:00 М/с "Октонавты", 3 сезон, 3 с. 17:12 М/с "Октонавты", 3 сезон, 4 с. 17:23 М/с "Октонавты", 3 сезон, 5 с. 17:34 М/с "Октонавты", 3 сезон, 6 с. 17:45 М/с "Октонавты", 3 сезон, 7 с. 17:56 М/с "Октонавты", 2 сезон, 10 с. 17:57 М/с "Октонавты", 2 сезон, 11 с. 17:58 М/с "Октонавты", 2 сезон, 12 с. 18:00 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 7 с. 18:11 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 8 с. 18:22 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 9 с. 18:33 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 10 с. 18:43 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 11 с. 18:54 М/с "Моланг", 1 сезон, 1 с. 18:58 М/с "Стэн и Оливия", 1 сезон, 24 с. 19:06 М/с "Стэн и Оливия", 1 сезон, 25 с. 19:14 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 1 с. 19:20 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 2 с. 19:24 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 3 с. 19:29 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 4 с. 19:34 М/с "Моланг", 2 сезон, 13 с. 19:38 М/с "Моланг", 2 сезон, 14 с. 19:42 М/с "Моланг", 2 сезон, 15 с. 19:45 М/с "Моланг", 2 сезон, 16 с. 19:49 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 7 с. 19:56 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 8 с. 20:03 М/с "Пожарный Сэм", 8 сезон, 4 с. 20:14 М/с "Пожарный Сэм", 8 сезон, 5 с. 20:24 М/с "Пожарный Сэм", 8 сезон, 6 с. 20:34 М/с "Пожарный Сэм", 8 сезон, 7 с. 20:44 М/с "Пожарный Сэм", 8 сезон, 8 с. 20:54 М/с "Моланг", 4 сезон, 4 с. 20:59 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 37 с. 21:07 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 38 с. 21:14 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 39 с. 21:21 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 40 с. 21:28 М/с "Моланг", 1 сезон, 41 с. 21:33 М/с "Моланг", 1 сезон, 42 с. 21:36 М/с "Моланг", 1 сезон, 43 с. 21:40 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 2 с. 21:45 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 3 с. 21:50 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 4 с. 21:55 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 5 с. 22:00 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 1 с. 22:09 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 2 с. 22:16 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 3 с. 22:24 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 20 с. 22:36 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 21 с. 22:48 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 22 с. 23:00 М/с "Октонавты", 1 сезон, 16 с. 23:12 М/с "Октонавты", 1 сезон, 17 с. 23:24 М/с "Октонавты", 1 сезон, 18 с. 23:36 М/с "Октонавты", 1 сезон, 19 с. 23:48 М/с "Октонавты", 1 сезон, 20 с.

Телепрограма TiJi Россия на завтра

05 лютого

00:00 М/с "Моланг", 3 сезон, 52 с. 00:04 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 13 с. 00:18 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 14 с. 00:32 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 15 с. 00:46 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 16 с. 00:59 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 17 с. 01:10 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 14 с. 01:21 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 15 с. 01:31 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 16 с. 01:41 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 17 с. 01:51 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 18 с. 02:01 М/с "Октонавты", 1 сезон, 2 с. 02:14 М/с "Октонавты", 1 сезон, 3 с. 02:26 М/с "Октонавты", 1 сезон, 4 с. 02:38 М/с "Октонавты", 1 сезон, 5 с. 02:50 М/с "Октонавты", 1 сезон, 6 с. 03:01 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 24 с. 03:14 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 25 с. 03:25 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 26 с. 03:37 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 27 с. 03:48 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 28 с. 04:00 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 8 с. 04:11 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 9 с. 04:22 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 10 с. 04:33 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 11 с. 04:44 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 12 с. 04:54 М/с "Моланг", 4 сезон, 41 с. 05:00 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 41 с. 05:07 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 42 с. 05:15 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 43 с. 05:22 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 44 с. 05:29 М/с "Моланг", 1 сезон, 44 с. 05:33 М/с "Моланг", 1 сезон, 45 с. 05:37 М/с "Моланг", 1 сезон, 46 с. 05:40 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 6 с. 05:46 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 7 с. 05:51 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 8 с. 05:56 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 9 с. 06:01 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 4 с. 06:09 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 5 с. 06:17 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 6 с. 06:25 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 23 с. 06:37 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 24 с. 06:48 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 25 с. 07:00 М/с "Октонавты", 1 сезон, 21 с. 07:13 М/с "Октонавты", 1 сезон, 22 с. 07:25 М/с "Октонавты", 1 сезон, 23 с. 07:37 М/с "Октонавты", 1 сезон, 24 с. 07:49 М/с "Октонавты", 1 сезон, 25 с. 08:00 М/с "Моланг", 1 сезон, 1 с. 08:05 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 18 с. 08:19 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 19 с. 08:30 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 20 с. 08:42 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 21 с. 08:55 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 22 с. 09:06 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 19 с. 09:17 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 20 с. 09:27 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 21 с. 09:37 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 22 с. 09:47 М/с "Пожарный Сэм", 6 сезон, 23 с. 09:57 М/с "Октонавты", 1 сезон, 7 с. 10:10 М/с "Октонавты", 1 сезон, 8 с. 10:22 М/с "Октонавты", 1 сезон, 9 с. 10:34 М/с "Октонавты", 1 сезон, 10 с. 10:46 М/с "Октонавты", 1 сезон, 11 с. 10:58 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 29 с. 11:11 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 30 с. 11:22 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 31 с. 11:33 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 32 с. 11:45 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 33 с. 11:56 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 13 с. 12:08 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 14 с. 12:19 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 15 с. 12:30 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 16 с. 12:40 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 17 с. 12:51 М/с "Робокар Поли", 3 сезон, 21 с. 13:06 М/с "Робокар Поли", 3 сезон, 22 с. 13:19 М/с "Робокар Поли", 3 сезон, 23 с. 13:33 М/с "Робокар Поли", 3 сезон, 24 с. 13:47 М/с "Робокар Поли", 3 сезон, 25 с. 14:00 М/с "Робокар Поли", 1 сезон, 15 с. 14:08 М/с "Стэн и Оливия", 1 сезон, 27 с. 14:16 М/с "Стэн и Оливия", 1 сезон, 28 с. 14:24 М/с "Стэн и Оливия", 1 сезон, 29 с. 14:32 М/с "Стэн и Оливия", 1 сезон, 11 с. 14:34 М/с "Стэн и Оливия", 1 сезон, 1 с. 14:36 М/с "Рыцарь Майк", 3 сезон, 9 с. 14:49 М/с "Рыцарь Майк", 3 сезон, 10 с. 15:01 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 31 с. 15:10 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 32 с. 15:17 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 33 с. 15:25 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 34 с. 15:33 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 20 с. 15:45 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 21 с. 15:56 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 22 с. 16:08 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 13 с. 16:22 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 14 с. 16:36 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 15 с. 16:50 М/с "Робокар Поли", 2 сезон, 16 с. 17:03 М/с "Октонавты", 3 сезон, 8 с. 17:15 М/с "Октонавты", 3 сезон, 9 с. 17:26 М/с "Октонавты", 3 сезон, 10 с. 17:37 М/с "Октонавты", 3 сезон, 11 с. 17:48 М/с "Октонавты", 3 сезон, 12 с. 17:59 М/с "Октонавты", 2 сезон, 13 с. 18:00 М/с "Октонавты", 2 сезон, 14 с. 18:01 М/с "Октонавты", 2 сезон, 16 с. 18:02 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 12 с. 18:14 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 13 с. 18:25 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 14 с. 18:36 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 15 с. 18:46 М/с "Супер монстры", 1 сезон, 16 с. 18:57 М/с "Стэн и Оливия", 1 сезон, 26 с. 19:06 М/с "Стэн и Оливия", 1 сезон, 27 с. 19:13 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 5 с. 19:19 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 6 с. 19:24 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 7 с. 19:29 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 8 с. 19:34 М/с "Моланг", 2 сезон, 17 с. 19:38 М/с "Моланг", 2 сезон, 18 с. 19:42 М/с "Моланг", 2 сезон, 19 с. 19:45 М/с "Моланг", 2 сезон, 20 с. 19:49 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 9 с. 19:56 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 10 с. 20:03 М/с "Пожарный Сэм", 8 сезон, 9 с. 20:14 М/с "Пожарный Сэм", 8 сезон, 10 с. 20:24 М/с "Пожарный Сэм", 8 сезон, 11 с. 20:34 М/с "Пожарный Сэм", 8 сезон, 12 с. 20:44 М/с "Пожарный Сэм", 8 сезон, 13 с. 20:54 М/с "Моланг", 4 сезон, 5 с. 20:59 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 41 с. 21:07 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 42 с. 21:14 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 43 с. 21:21 М/с "Тёма и Лиза строят", 1 сезон, 44 с. 21:28 М/с "Моланг", 1 сезон, 44 с. 21:33 М/с "Моланг", 1 сезон, 45 с. 21:36 М/с "Моланг", 1 сезон, 46 с. 21:40 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 6 с. 21:46 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 7 с. 21:50 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 8 с. 21:55 М/с "Тима и Тома", 1 сезон, 9 с. 22:00 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 4 с. 22:09 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 5 с. 22:16 М/с "Сказки Люпина", 1 сезон, 6 с. 22:24 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 23 с. 22:36 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 24 с. 22:48 М/с "Маленькая школа Хелен", 1 сезон, 25 с.

Опис каналу TiJi Россия

Сайт телеканалу